ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΩΝ

1Ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 37100
ΤΗΛ. 24220-21520, 24970 FAX. 24220-21429

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Στην παρασκευή των σύνθετων ζωοτροφών χρισημοποιούμε αρίστης ποιότητας πρώτες ύλες, εξασφαλίζουμε σταθερή ποιότητα παρασκευής και ταχύτατη παράδοση προς τους πελάτες μας.

Τα προϊόντα που παράγουμε  για την διατροφή κάθε είδους  ζώου σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους είναι τα εξής:

 

ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ

ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΤΗΝΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α' & Β' ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΤΗΝΑ ΩΟΤΟΚΙΑΣ

 

ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΟΥΛΑΡΙΑ

ΦΟΡΑΔΕΣ

ΙΠΠΟΙ

Συνοπτική προβολή προϊόντων....