ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΩΝ

1Ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 37100
ΤΗΛ. 24220-21520, 24970 FAX. 24220-21429

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΣΠΟΡΟΙ

Διαθέτουμε σπόρους σίτου - κρίθης ειδικούς για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας πολλών ποικιλιών, οι οποίοι βρίσκονται σε άριστη ποιότητα και έχουν μεγάλη φυτρωτική ικανότητα .

Συνοπτική προβολή προϊόντων....