ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΩΝ

1Ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 37100
ΤΗΛ. 24220-21520, 24970 FAX. 24220-21429

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


PELLET ΞΥΛΟΥ

Διαθέτουμε πιστοποιημένο καύσιμο Pellet.
Διατίθεται σε συσκευασίες των 15κιλών, σε παλέτες των 1125 κιλών ή ενός τόνου και σε big bag του 1ος τόνου.
Το πιστοποιημένο καύσιμο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα σας , αλλά και για τη μέγιστη απόδοση του.

Συνοπτική προβολή προϊόντων....