ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΩΝ

1Ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 37100
ΤΗΛ. 24220-21520, 24970 FAX. 24220-21429

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΗΜΗΡΙΑΚΩΝ

Η ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε., είναι μία από τις μεγαλύτερες  εταιρείες στον κλάδο της εμπορίας δημητριακών  με μακροχρόνια παρουσία  στον ελλαδικό χώρο και δημιουργήθηκε από ανθρώπους του εμπορίου.

Κύριοι προμηθευτές της εταιρείας, οι Έλληνες παραγωγοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η άριστη εξυπηρέτηση  των προμηθευτών και η αξιοπιστία στις συναλλαγές  συντελούν στην ανοδική πορεία της εταιρείας αναπτύσσοντας επιτυχή δραστηριότητα στον χώρο του εμπορίου και συμβάλλοντας στην εγχώρια αγροτική ανάπτυξη.

Πελάτες της ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε. μεγάλες  αλευροβιομηχανίες,   μονάδες  τροφίμων, κτηνοτροφίας και δημητριακών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνοπτική προβολή προϊόντων....